Category: Dokumentika ir istorija

Ne visos knygos suskirstytos į kategorijas. Visą dokumentiką rasite skyriuje ,,Visos elektroninės knygos“.

Jutaka Jokota - Povandeniniai kamikadzės 2016 pdf 0

Jutaka Jokota – Povandeniniai kamikadzės 2016 pdf

Jutaka Jokota – Povandeniniai kamikadzės 2016 pdf Aprašymas „Povandeniniai kamikadzės“ – pasakojimas apie neįtikėtiną Japonijos jūrų laivyno išradimą kaiteną. Šias torpedas keliu, kuriuo negrįžtama, – keliu į mirtį – pilotuodavo vyrai, savanoriškai aukojantys gyvybę dėl savo šalies. Kaitenų karinės pajėgos, sudarytos iš mirtininkų pilotuojamų torpedų,...

Mika Kulju - Ratės kelias Legenda apie Žiemos karo didvyrius 2015 pdf 0

Mika Kulju – Ratės kelias Legenda apie Žiemos karo didvyrius 2015 pdf

Mika Kulju – Ratės kelias Legenda apie Žiemos karo didvyrius 2015 pdf Aprašymas Vakare buvo girdėti smarkus kautynių griausmas Haukiloje, šautuvų poškėjimas rodės kaip keistas šnypštimas, o iš motti apsiausties mėginančių išsiveržti priešų šauksmai – kaip mirštančiųjų riksmas. 44-oji divizija tą naktį buvo sunaikinta. Veikko...

Wendy Lower - Hitlerio furijos Kodėl jos žudė? 2018 pdf 0

Wendy Lower – Hitlerio furijos Kodėl jos žudė? 2018 pdf

Wendy Lower – Hitlerio furijos Kodėl jos žudė? 2018 pdf Aprašymas „Hitlerio furijos“ – tai amerikiečių istorikės Wendy Lower bestseleris, kuriame nagrinėjamas mažai tyrinėtas Trečiojo reicho istorijos aspektas – moterų vaidmuo, o neretai ir tiesioginis dalyvavimas nacių organizuotoje žudymo mašinoje Vokietijoje bei jos okupuotose teritorijose....

Robert Conquest - Sielvarto derlius 2017 pdf 0

Robert Conquest – Sielvarto derlius 2017 pdf

Robert Conquest – Sielvarto derlius 2017 pdf Aprašymas „Sielvarto derlius: sovietinė kolektyvizacija ir teroras badu“ atskleidžia vieną iš pačių siaubingiausių XX a. žmonijos tragedijų, parodo žiaurumus, kuriais Sovietų Sąjungos komunistų partija 1929–1933 m. siekė sugniuždyti valstietiją. Autorius ypač daug dėmesio skiria išbuožinimui, kolektyvizacijai ir 1932–1933...

Werner Haupt - Kuršas Pamirštos armijų grupės kronika nuotraukose 2015 pdf 0

Werner Haupt – Kuršas Pamirštos armijų grupės kronika nuotraukose 2015 pdf

Werner Haupt – Kuršas Pamirštos armijų grupės kronika nuotraukose 2015 pdf Aprašymas 1944 m. spalio 10 d. Raudonoji armija į šiaurę nuo Palangos pasiekė Baltijos jūros pakrantę. Taip Vermachto armijų grupė „Šiaurė“ buvo galutinai atkirsta nuo armijų grupės „Centras“ ir susidarė Kuršo katilas, į kurį...

Prit Buttar - Tarp milžinų Mūšis dėl Baltijos šalių 1939-1945 m 2014 pdf 0

Prit Buttar – Tarp milžinų Mūšis dėl Baltijos šalių 1939-1945 m 2014 pdf

Prit Buttar – Tarp milžinų Mūšis dėl Baltijos šalių 1939-1945 m 2014 pdf Aprašymas Prit Buttar, britų karo istorikas, supažindina skaitytojus su sudėtinga Baltijos šalių gyventojų dalia Antrojo pasaulinio karo metais. Iš pradžių glaustai nusakoma Lietuvos, Latvijos ir Estijos istorija, aptariamos šių šalių kovas dėl...

Peisachas Freidheimas - Lietuva Antrajame pasauliniame kare 1939-1945 2008 pdf 0

Peisachas Freidheimas – Lietuva Antrajame pasauliniame kare 1939-1945 2008 pdf

Peisachas Freidheimas – Lietuva Antrajame pasauliniame kare 1939-1945 2008 pdf Anotacija Istoriko, publicisto, humanitarinių mokslų daktaro, 16 – osios lietuviškosios divizijos veterano Peisacho Freidheimo knygoje, polemizuojant su konjunktūriniais, ideologizuotais požiūriais į Antrojo pasaulinio karo istoriją, argumentuotai, naudojant daugelio šalių gausius archyvinius dokumentus ir to laikmečio...

Winston S Churchill - Antrasis pasaulinis karas 4 tomai 2017 PDF 0

Winston S Churchill – Antrasis pasaulinis karas 4 tomai 2017 PDF

Winston S Churchill – Antrasis pasaulinis karas 4 tomai 2017 PDF Aprašymas Seras Winstonas S. Churchillis buvo vienas svarbiausių XX a. politinių lyderių, Jungtinės Karalystės ministras pirmininkas (1940–1945), iškalbingas laisvojo pasaulio balsas prieš nacių tironiją bei talentingas rašytojas. 1953 m. jam buvo ypatingi. Už aktyvią...

Yohanan Fain - Berniukas su smuiku 2017 pdf 0

Yohanan Fain – Berniukas su smuiku 2017 pdf

Yohanan Fain – Berniukas su smuiku 2017 pdf Berniukas su smuiku Memuarai, istorija / 2017 / ISBN 978-609-427-253-0 / 304 psl. / Kietais viršeliais / Vertė Ina Preiskel (Finkelšteinaitė) ir Arvydas Sabonis, redaktorė Asta Bučienė / Viršelio dizainerė Lina Sasnauskaitė, maketavo Ramunė Januševičiūtė Vokiečiams rengiantis...

Hans Roth - Rytų fronto pragaras 2012 pdf 0

Hans Roth – Rytų fronto pragaras 2012 pdf

Hans Roth – Rytų fronto pragaras 2012 pdf Aprašymas Knygoje pateikiami vokiečių kareivio, dalyvavusio „Barbarosos“ operacijoje ir vėlesniuose Rytų fronto mūšiuose, dienoraščiai. Autorius, 299-osios pėstininkų divizijos prieštankinio bataliono (Panzerjägerabteilung) žvalgybos būrio grandinis, vėliau feldfebelis, 1941 m. kovėsi prie Kijevo, 1941-1942 m. žiemą – Obojano apylinkėse,...